Hårdrock

Sverige – hårdrockens hemland

Man brukar ofta tala om det svenska musikundret, och hårdrocken är inget undantag från detta. I Sverige finns en uppsjö av framgångsrika metalband och rockband, som gör succé inte bara i Sverige utan även internationellt. Som exempel kan nämnas Ghost, In Flames, Hammerfall, Sabaton, Nihilist och Entombed. Särskilt de två sistnämnda banden bidrog till att göra Sverige världsledande inom genren death metal, med sitt unika sound.

Sverige är dock även världsledande generellt när det gäller metal. Faktum är att vi har flest metalband per capita i hela världen – 53,2 metalband per 100 000 invånare. Exakt vad det beror på går inte att säga, men när man talar i allmänhet om det svenska musikundret påpekas ofta de kommunala musikskolorna som en faktor. Kanske har det bidragit till att svenska band är skickliga på att spela sina instrument, vilket Joacim Cans tror är en bidragande orsak till den svenska hårdrockens framgång. Andra faktorer tror han är de starka melodierna som banden skapar, liksom att det finns stora band som Opeth och In Flames att se upp till, som inspirerar nya band.

Om du själv drömmer om att starta ett metalband och följa i In Flames eller något annat bands fotspår, ska du gå in på Freedomfinance. Där kan du få de ekonomiska medlen som gör din dröm till verklighet.Föregående artikel